Ciekawostki podróżnicze

scothist.org – Blog historyczno-podróżniczy

We wsi Słodków Trzeci znajdują się ciekawe źródełka rzeki Wiślicy i wypływają one w różnych ujściach, tworząc tzw. Wzniesienia Urzędowskie. Najwyższym punktem tych okolic jest Słodków Trzeci który ma 280 metrów wysokości.
Wyżlica płynie na całym terenie Wzniesień Urzędowskich, tworząc piękną, tajemniczą dolinę która dalej jest dziko porośniętą atrakcją okolic. Na terenie aż 5 gmin, przebiegają doliny tej rzeki, dzięki temu stworzono Kraśnicki Obszar Krajobrazu, który do dnia dzisiejszego jest pod ochroną. Stawy, łąki, tereny podmokłe oraz bagna i torfowiska, można znaleźć bardzo wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ostoje zwierząt w tych rejonach są naprawdę bardzo liczne.
W Wyżlicy u jego źródeł można spotkać liczne pstrągi, które kwalifikują rzekę jako miejsce o pierwszej klasie czystości.
Słodków Trzeci to piękna miejscowość w województwie lubelskim, tworzy razem z 15 innymi wsiami Sołecką gminę Kraśnik. W tych okolicach można znaleźć piękny las Roztoczański, oraz las z rezerwatem Jurnica. Ciekawostką jest, że w okolicach rośli dzika grusza o obwodzie ponad 310 centymetrów.